Druki do świadczeń alimentacyjnych

Przedstawiamy ofertę cenową druków do świadczeń alimentacyjnych.

UWAGA !!!!! Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23 % podatku VAT.

Zamówione druki dostarczymy na nasz koszt (jeżeli kwota zamówienia przekroczy 250 zł netto (z wyłączeniem zwrotek)) – w ciągu najpóźniej 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia można składać telefonicznie lub faxem na numer 74 84 220 55, przez formularz zamówień na naszej stronie lub drogą meilową na adres btdrukarnia@gmail.com

Koszt dostawy przesyłką priorytetową wynosi 25 zł netto.

Każdy druk możemy dostosować do Państwa potrzeb (np. nadrukowanie Państwa danych adresowych). Koszt 30 zł netto (jednorazowo).

Druki do świadczeń alimentacyjnych

Pobierz druk zamówienia

L.p. Nazwa druku Ilość stron j.m cena ilość wartość netto
FA-1 (5) 2020/2021 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 str. A-4 100 szt. 39,40
FA-1 (6) 2021/2022 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 str. A-4 100 szt. 39,40
FA-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 str. A-4 100 szt. 21,25
ZFA-03 (4) 2020/2021 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 2 str. A-4 100 szt. 11,80
ZFA-03 (5) 2021/2022 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 2 str. A-4 100 szt. 11,80
ZFA-05 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 1 str. A-5 100 szt. 6,80
ZFA-06 Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów 2 str. A-4 100 szt. 11,80
ZFA Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 1 str. A-4 100 szt. 11,80
Zał. 1 Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego 4 str. A-4 100 szt. 21,25
Zał. 2 Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego 2 str. A-4 100 szt. 11,80

Łączna wartość zamówienia netto: 0 zł