Druki do pomocy społecznej

Przedstawiamy ofertę cenową druków dla pomocy społecznej.

Zamówione druki dostarczymy w ciągu najpóźniej 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia można składać przez formularz zamówień na naszej stronie lub drogą meilową na adres btdrukarnia@gmail.com

Koszt dostawy przesyłką priorytetową wynosi 25 zł netto.

Każdy druk możemy dostosować do Państwa potrzeb (np. nadrukowanie Państwa danych adresowych). Koszt 30 zł netto (jednorazowo).

Pobierz druk zamówienia do wysłania faxem

Nr druku Nazwa druku Obj. str. j.m cena za j.m. ilość wartość netto
1 Część I – Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego 12 str. szt. 0,64
2 Część I – Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego / składane 12 str. szt. 0,71
3 Część I – Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego / składane i zszywane 12 str. szt. 0,78
4 Część II - Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3 str. 100 szt. 22,00
5 Część III – Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu) 2 str. 100 szt. 11,80
6 Część IV - Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu) 4 str. 100 szt. 22,00
7 Część V - Dotyczy osób ubiegających się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki* 2 str. 100 szt. 11,80
8 Część VI - Dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 12 str. szt. 0,64
9 Część VII - dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego 4 str. 100 szt. 22,00
10 Część VIII - dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo aktualizacji wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f tej ustawy* 2 str. 100 szt. 11,80
11 Część IX - dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa lub 4b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* 4 str. 100 szt. 22,00
12 Oświadczenie o stanie majątkowym 2 str. 100 szt. 11,80
13 Zaświadczenie o zarobkach 1 str. 100 szt. 7,00
14 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 1 str. 100 szt. 9,40
15 Wniosek o udzielenie pomocy 1 str. 100 szt. 9,40
16 Legitymacj pracownika socjalnego szt. 0,79
17 Legitymacja pracownika - dodatki mieszkaniowe szt. 0,79
18 Legitymacja kierownika szt. 0,79
19 Legitymacja asystenta rodziny szt. 0,79
20 Wywiad środowiskowy - „dodatki mieszkaniowe” 2 str. 100 szt. 11,80
21 Wniosek - "dodatki mieszkaniowe", zawiera deklarację o dochodach 4 str. 100 szt. 22,00
22 Oświadczenie o stanie majątkowym "dodatki mieszkaniowe" 2 str. 100 szt. 11,80
23 Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1 str. 100 szt. 6,80
24 Dziennik korespondencyjny (druk) 2 str. 100 szt. 11,80
25 Kontrakt socjalny cz. I A 4 str. szt. 0,22
26 Kontrakt socjalny cz. I B 4 str. szt. 0,22
27 Ocena kontraktu cz. II A 2 str. szt. 0,13
28 Ocena kontraktu cz. II B 2 str. szt. 0,13
29 Niebieska karta A 7 str. szt. 0,43
30 Niebieska karta B 4 str. szt. 0,22
31 Niebieska karta C 5 str. szt. 0,34
32 Niebieska karta D 4 str. szt. 0,22
33 Protokół przesłuchania świadka – strony 1 str. 100 szt. 9,40
34 Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie 1 str. 100 szt. 9,40
35 Druk - forma wypłaty świadczeń 1 str. 100 szt. 6,80
36 Spis spraw 2 str. szt. 0,22
37 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń poza granicami RP 1 str. 100 szt. 6,80
38 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 1 str. 100 szt. 6,80
39 Karta aktywności w poszukiwaniu pracy 2 str. szt. 0,22
40 Karta świadczeń - karton offsetowy 250 g 2 str. 100 szt. 14,20
41 Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 2 str. 100 szt. 11,80
42 Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny (2 dzieci) 4 str. 100 szt. 22,00
43 Wkładka do Karty Dużej Rodziny (2 dzieci) 2 str. 100 szt. 11,80
44 ZKDR-03 (oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej) 1 str. szt. 0,15
45 ZKDR-04 (informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych) 2 str. szt. 0,22
46 Druk KP 1 str. bl. 4,25
47 Wniosek o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "ZA ŻYCIEM" 1 str. 100 szt. 11,80
48 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (poz. 1713) 6 str. 100 szt. 42,50
49 ZAŚWIADCZENIE o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (poz. 1713) 1 str. 100 szt. 7,00
50 Pocztowa książka nadawcza (pap. samokopiujący) 50 str. szt. 27,70

Łączna wartość zamówienia: 0 zł