Druki do świadczeń rodzinnych

Przedstawiamy ofertę cenową druków do świadczeń rodzinnych.

UWAGA !!!!! Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23 % podatku VAT.

Zamówione druki dostarczymy w ciągu najpóźniej 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia można składać przez formularz zamówień na naszej stronie lub drogą meilową na adres btdrukarnia@gmail.com

Koszt dostawy przesyłką priorytetową wynosi 25 zł netto.

Każdy druk możemy dostosować do Państwa potrzeb (np. nadrukowanie Państwa danych adresowych). Koszt 30 zł netto (jednorazowo).

Pobierz druk zamówienia do wysłania faxem

L.p. Nazwa druku Ilość stron j.m cena ilość wartość netto
SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 14 str. A-4 100 szt. 85,00
SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 8 str. A-4 100 szt. 42,50
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 6 str. A-4 100 szt. 32,00
SR-2Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 3 str. A-4 100 szt. 22,00
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 4 str. A-4 100 szt. 22,00
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 str. A-4 100 szt. 64,00
SR-4Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 3 str. A-4 100 szt. 22,00
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 5 str. A-4 100 szt. 32,00
NSR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 5 str. A-4 100 szt. 32,00
NSR-5Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 5 str. A-4 100 szt. 32,00
SR-7 Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 4 str. A-4 100 szt. 22,00
ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 2 str. A-4 100 szt. 11,80
ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 1 str. A-5 100 szt. 7,00
ZSR-08 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 1 str. A-4 100 szt. 9,40
ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 1 str. A-5 100 szt. 7,00
ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania 1 str. A-4 100 szt. 9,40

Łączna wartość zamówienia: 0 zł